ตรวจหาเชื้ัอไวรัส COVID-19

ตรวจหาเชื้ัอไวรัส COVID-19

รายละเอียดตรวจหาเชื้ัอไวรัส COVID-19

ราคา : 4,000 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 01/ม.ค./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ธ.ค./2023

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
  • รับบริการได้ที่แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โทร. 0-5505-1771

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจตรวจหาเชื้ัอไวรัส COVID-19

ซื้อแพ็กเกจตรวจหาเชื้ัอไวรัส COVID-19

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้